תכנית 3700

מקום: תל אביב

יעוד: תכנית מפורטת

היקף: כ- 400 דונם

שלב: הפקדה

מזמין: עיריית תל אביב


הצג מידע נוסף

בתכנית המתאר תא/3700 תוכנן רובע עירוני חדש בצפון מערב העיר לאורך חוף הים ופארק חוף רחב היקף.

תכנית תא/ 3700/ 2 בסמכות ועדה מקומית, הינה תכנית מפורטת למתחם שני מדרום מבין חמשת המתחמים שבתכנית תא/3700 ומכוחה ניתן להוציא היתרי בניה.

תכנית זו מאופיינת בעירוב בין השימושים השונים: מגורים, מסחר, תעסוקה ומלונאות לצד שילוב שטחים לצרכי ציבור. התכנון שם דגש על יצירת סביבה עירונית ידידותית המעודדת הולכי רגל ורוכבי אופניים ומאופיינת ברשת רחובות עירוניים ושטחים ציבוריים פתוחים. התכנית קובעת הוראות לשילוב בניה ופיתוח בני קיימא.

מתחם זה כפוף למגבלות הגובה של שדה התעופה דב, וחלקו כפוף גם למגבלות תחום הרעש.  בתוך המגבלות תוכנן המתחם באופן המייצר שטחים איכותיים למימוש, שטחי ציבור פתוחים ומגוונים ומענה לצרכים כלל עירוניים בהם כיכר עירונית.

בבסיסה של התכנית עומדת הכוונה ליצירת סביבה עירונית אינטנסיבית המשלבת בין הפעילויות השונות המתקיימות בה.

התכנית מייצרת רצף רחובות עירוניים הכוללים את צירי האורך צפון דרום החוצים את הרובע לאורכו:  הראשי המשך "אבן גבירול", המשני- רחוב דרך הים, שדרות הרוחב מזרח - מערב, ומערכת של רחובות משניים. כל אלו נותנים מענה לנגישות וקישוריות באופנים מגוונים בדגש על הולך הרגל. 

<< חזרה לעירוני
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.