בית הספר היסודי כרמי גת

מיקום: כרמי גת, שכונה 07

היקף: 18 כיתות, 2500 מ"ר 

שלב: ביצוע

מזמין: החברה הכלכלית קרית גת


<< חזרה לחינוך
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.