מרכז למדעים מקווה ישראל

מקום: מקווה ישראל

ייעוד: מרכז למדעים לבתי ספר 

היקף:1,000 מ"ר

שלב: בתכנון

מזמין: קרן רש"י, מקווה ישראל


<< חזרה לחינוך
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.