הוסטל בית לחיים

מקום: בני ברק

היקף: 2,200 מ"ר

ייעוד: הוסטל ומעון לבוגרים עם צרכים מיוחדים מהקהילה החרדית

שלב: הושלם 2014

מזמין: קרן רש"י, עמותת עזרה למרפא


<< חזרה לציבורי
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.